About Us

Foreseen Biotech was founded in 2021 by the leading MS-spec proteomics expert with >20 years' experiences, and a group of scientists who had undertaken drug discovery leadership roles in top biopharmaceutical companies, including Amgen, Gilead, Novartis and Bayer.

We are dedicated to utilizing the cutting-edge proteomics technology to accelerate biomarker discovery and drug development.  

Our Selected Publications

 

 1. Wenmin Tian, Delin Li, Nan Zhang, Guijie Bai, Kai Yuan, Haixia Xiao, Feng Gao, Yang Chen, Catherine CL Wong*(corresponding author), George Fu Gao. O-glycosylation pattern of the SARS-CoV-2 spike protein reveals an “O-Follow-N" rule. Cell Research. 2021, 31(10):1123-1125.
 2. Yang Chen, Nan Zhang, Jie Zhang, Jiangtao Guo, Shaobo Dong, Heqiang Sun, Shuaixin Gao, Tingting Zhou, Min Li, Xueyuan Liu, Yaxin Guo, Beiwei Ye, Yingze Zhao, Tongqi Yu, Jianbo Zhan, Yongzhong Jiang, Catherine CL Wong*(corresponding author), George F. Gao, William J. Liu. Immune response pattern across the asymptomatic, symptomatic and convalescent periods of COVID-19. Biochimica Et Biophysica Acta-Proteins And Proteomics. 2021, 1870(2):140736
 1. Yang Chen, Hangping Yao, Nan Zhang, Jie Wu, Shuaixin Gao, Xiangyun Lu, Linfang Cheng, Rui Luo, Xue Liang, Catherine CL Wong*(corresponding author), Min Zheng. Proteomic analysis identifies prolonged disturbances in pathways related to cholesterol metabolism and myocardium function in the COVID-19 recovery stage. Journal of Proteome Research. 2021, 20(7):3463-3474.
 2. Ruibao Su, Li-hua Fan, Changchang Cao, Lei Wang, Zongchang Du, Zhaokui Cai, Ying-Chun Ouyang, Yue Wang, Qian Zhou, Ligang Wu, Nan Zhang, Xiaoxiao Zhu, Wen-long Lei, Hailian Zhao, Yong Tian, Shunmin He, Catherine CL Wong*(corresponding author), Qing-Yuan Sun*, Yuanchao Xue*. Global Profiling of RNA-Binding Protein Target Sites in Single Cells by LACE-seq. Nature Cell Biology. 2021, 23(6):664-675.
 1. Liwen Fu, Yanlin Liu, Guochen Qin, Ping Wu, Hailing Zi, Zhongtian Xu, Shuhui Yang, Chao Peng, Catherine CL Wong, Sang-Dong Yoo, Renyi Liu, Young-Hee Cho, Zecheng Zuo, Yaxing Li, Xiaodi Zhao, Yue Wang, Yan Xiong. The TOR-EIN2 axis mediates nuclear signalling to modulate plant growth. Nature. 2021, 591(7849):288-292.
 2. Wenmin Tian, Nan Zhang, Ronghua Jin, Yingmei Feng, Siyuan Wang, Shuaixin Gao, Ruqin Gao, Guizhen Wu, Wenjie Tan*, Yang Chen*, George, Fu Gao*, and Catherine CL Wong*(corresponding author). Immune suppression in the early stage of COVID-19 disease. Nature Communications. 2020, 11(1):5859.
 3. Wei Wu, Qiuping Zhou, Takeya Masubuchi, Xiaoshan Shi, Hua Li, Min Huang, Hengyu Zhu, Xinyi Xu, Xing He, Haopeng Wang, Enfu Hui, Catherine CL Wong*(corresponding author), and Chenqi Xu. Multiple Signaling Roles of CD3ε and Its Application in CAR-T Cell Therapy. 2020,182(4):855-871.
 4. Nan Zhang, Xiaojing Liu, Shuaxin Gao, and Catherine CL Wong*(corresponding author). Parallel Channels-Multidimensional Protein Identification Technology (PC-MudPIT). Journal of the American Society for Mass Spectrometry. 2020, 31(7):1440-1447.
 5. Hongwu Qian, Xin Zhao, Renhong Yan, Shuai Gao, Xue Sun, Wong, C. C. L, and Nieng Yan. Structural basis for catalysis and substrate specificity of human ACAT1. 2020,581(7808):333-338
 6. Li, Z. Y., Huang, M., Wang, X. K., Zhu, Y., Li, J. S., Wong, C. C. L. * (corresponding author), Fang, Q., Nanoliter-Scale Oil-Air-Droplet Chip-Based Single Cell Proteomic Analysis. Anal Chem, 2018, 90(8), 5430-5438.
 7. Tao, Z., Meng, X., Han, Y.-q., Xue, M.-m., Wu, S., Wu, P., Yuan, Y., Qiang, Z., Zhang, T.-J. * and Wong, C. C.,* (corresponding author), Therapeutic Mechanism Studies of ShuFengJieDu Capsule on an Acute Lung Injury Animal Model Using Quantitative Proteomics Technology, Journal of proteome research, 2017, 16(11), 4009-4019.
 8. Liu, M.-Q., Zeng, W.-F., Fang, P., Cao, W.-Q., Liu, C., Yan, G.-Q., Zhang, Y., Peng, C., Wu, J.-Q., Zhang, X.-J., Tu, H.-J., Chi, H., Sun, R.-X., Cao, Y., Dong, M.-Q., Jiang, B.-Y., Huang, J.-M., Shen, H.-L., Wong, C. C.,* (corresponding author), He, S.-M. * and Yang, P.-Y. * , pGlyco 2.0 enables precision N-glycoproteomics with comprehensive quality control and one-step mass spectrometry for intact glycopeptide identification, Nature Communications, 2017, 8,
 9. Wong, C. C., Cociorva, D., Venable, J. D., Xu, T., and Yates 3rd, J. R., Comparison of Different Signal Thresholds on Data Dependent Sampling in Orbitrap and LTQ Mass Spectrometry for the Identification of Peptides and Proteins in Complex Mixtures, Am. Soc. Mass Spectrom, 2009, 20(8), 1405-14.
 10. Xu, T., Wong, C. C.(co-first Author), Kashina, A., and Yates 3rd, J. R., Identification of N-terminally Arginylated Proteins and Peptides by Mass Spectrometry, Nature Protocol, 2009, 4(3), 325-32.
 11. Karakozova, M., Kozak, M., Wong, C. C., Bailey, A. O., Yates 3rd, J. R., Mogilner, A., Zebroski, H., and Kashina, A., Arginylation of Beta-actin Regulates Actin Cytoskeleton and Cell Motility, Science, 2006, 313(5784), 192-6.